Search
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
  • :
  • :

برکات صلوات

برکات صلوات

برکات صلوات

 

برکات صلوات :

در کلام آیت‌الله بهجت قدس‌سره
برکات صلوات بسیار شمرده اند چنان که از برکات
صلوات آِت الله بجهت (ره) می فرمایند :

ترک صلوات و دعا کردن به دعاهای شخصی، مانند رها کردن
سرچشمه و به‌دنبال جوی آب و یا حوض گشتن است؛ زیرا
وقتی برای وسعت مقام و درجه واسطه فیض دعا می‌شود،
دعاهای شخصی هم در آن گنجانده شده است.

نکته‌های ناب، ص۷۷

خدا می‌داند یک صلواتی را که انسان بفرستد و برای میتی هدیه کند،
چه معنویتی، چه صورتی، چه واقعیتی برای همین یک صلوات است.
باید به کمی و زیادی متوجه نباشد، به کیفیت این‌ها متوجه باشد.

به‌سوی محبوب، ص۱۱۳ـ۱۱۴