Search
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
  • :
  • :

دستور العمل آیت الله کشمیری برای شب قدر

آِیت الله کشمیری

دستور العمل آیت الله کشمیری برای شب قدر

درباره سوره قدر میفرمودند :خواندن این سوره مخصوصا در شب های ماه رمضان شبی ۱۰۰۰مرتبه بسیار خوب است و اگر کسی از شب اول ماه رمضان تا شب بیست و سوم هر شبی هزار مرتبه بخواند در خواب یا بیداری اینده ان کس را به نشان دهند خودم هم چند سال انجام دادم

( روح وریحان ص ۷۸ )

ایشان همچنان میفرمایند : خواندن این سوره در شب جمعه و عصر جمعه از استادمان سید علی آقا قاضی به ما رسیده است . صد مرتبه در عصر جمعه برای رزق حلال خوب است و در روایت وارد شده که در هر جمعه صد رحمت است که نود و نه تای آن برای خواننده این سوره خواهد بود شب های ماه مبارک رمضان خواندن این سوره هزار مرتبه تا شب بیست و سوم خصوصا برای دیدن آینده خود مناسب است .و من هم چند سال آن را در نجف خواندم .

( آفتاب خوبان ص ۶۰۱ )