Search
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
  • :
  • :

زکات فطره نخورد / آیت الله بها الدینی ( ره )

آیت الله بهاء الدینی (ره)

آیت الله بهاء الدینی(ره)

زکات فطره نخورد / آیت الله بها الدینی ( ره ) :

یکی از ارادتمندان آیت الله بهاء الدینی خاطره ای از ایشان نقل میکند که :
((از وقتی تشرف به محضرش پیدا کردم یکی دو سال بود که
در درس اخلاق و نماز جماعت در خدمتشان بودم .

بعد از ماه مبارک رمضان ۱۳۴۵ شمسی بود که از سفر تبلیغی برگشته بودم در کوچه
آبشار قم مستاجر بودم از آقا تقاضا کردم روزی برای صرف ناهار به منزل بنده تشریف بیاورند .

قبول کردند .

بزرگانی دیگری از حوزه که از ارادتمندان
به ایشان بودند نیز در خدمتشان بودند .

سفره غذا که افتاده شد و مدعوین به خوردن مشغول شدن وسط غذا متوجه
شدم که آقا از برنج شمالی خوبی که خیلی خوب و مطبوع  طبخ شده
بود میل نمی فرماید و با نان و چیزهای دیگر خود را مشغول کردند .

اول تعجب کردم ولی بعد متوجه شدم که حساب شده عمل میکند .
آن برنج درجه یک بابت زکات فطره بود که بعد از ماه مبارک رمضان به من داده بودند .

( زکات و صدقه بر آل پیامبر حرام است و
خداوند برای آن ها خمس قرار داده است ) .

و همسرم از همان برنج پخت کرده بود .

آقا این معنی را با دید تیزبین عرفانی خود
دیده و بدان واقف بوده لذا از زکات استفاده نکردند.

 

( سیری در آفاق ص ۳۶۶ )